Akcja 1%

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”
ul. Chopina 2c, 41-400 Mysłowice
tel: 32 222 22 22

1procent

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na nasze przedszkole.
Każdego roku można przekazywać 1% podatku. Z góry serdecznie dziękujemy.

NUMER KRS 0000031762 NIP 787-197-29-22 nr 600000060022