Rada Rodziców

Przewodnicząca: Martyna Rybarczyk

Skarbnik: Katarzyna Figlarz

Sekretarz: Ewelina Guzy

Komisja rewizyjna:  Joanna Bartoszak, Patrycja Serwata, Joanna Serwata