Drzwi otwarte

02 lipca, 2021

Zapraszamy wszystkie nowoprzyjęte dzieci wraz z rodzicami do przedszkola w dniach 30 i 31 sierpnia od godz. 10:00-12:00.

Wychowawca 3 latków: Violetta Ziętek

Wychowawca 4 latków: Teresa Olejnik

Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w SzamotułachREŻIM SANITARNY – PRZYPOMNIENIE
Skip to content