W gościnie u...

03 października, 2014

W gościnie u… Pszczółek, Jagódek, Słoneczek i Wędrowniczków

Tradycją przedszkola jest cykl spotkań  „W gościnie u….”

Każda grupa raz na semestr zaprasza rodziców na wspólne zajęcia.

„Gościna” organizowana jest z myślą o wszystkich rodzicach. Dlatego godzina 17:00 nie jest przypadkowa.

Zajęcia mają zazwyczaj formę warsztatową, gdzie dzieci wraz z rodzicami mają zadanie do wykonania. Podczas tych zajęć dzieci mają okazję zaprezentować wiedzę i umiejętności, jakie nabyły podczas pobytu w przedszkolu. Przedszkolaki tańczą, śpiewają, recytują, a także wystawiają dla swoich rodziców przedstawienia teatralne.

Najmłodsi tradycyjnie w obecności rodziców pasowani są przez panią dyrektor na przedszkolaka.

Spotkania te są bardzo cenne, gdyż przynoszą korzyści wszystkim uczestnikom. Dzieci cieszą się z obecności rodziców w przedszkolu i chętnie się prezentują. Rodzice mogą uczestniczyć w życiu przedszkola, obserwują rozwój własnych dzieci, poznają kolegów z grupy rówieśniczej i integrują się z innymi rodzicami, a także personelem przedszkola.

Nauczyciel prezentuje swój styl i warsztat pracy, a co najcenniejsze -bliżej poznaje środowisko rodzinne dzieci.

Spotkania te przebiegają w miłej, rodzinnej atmosferze i zawsze kończą się kawką lub herbatką i słodkim poczęstunkiem, który przygotowują panie kucharki w przedszkolnej kuchni. Ulubione przez wszystkich placek marchewkowy i ciasto owocowe na maślance:)

W przygotowanie spotkań z cyklu „W gościnie u…”  włączają się wszyscy pracownicy przedszkola.

  • Rodzice uczestniczą w życiu przedszkola
  • Pora dostosowana dla pracujących rodziców
  • Integracja w miłym otoczeniu przy słodkim co nieco

Zajęcia dodatkowe i kółka zainteresowań