OPŁATY ZA WYŻYWIENIE I POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

10 sierpnia, 2021

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE I POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Proszę o terminowe regulowanie opłat za wyżywienie i /lub pobyt dziecka w przedszkolu.

Przypominam, że brak opłat za 2 miesiące skutkuje wykreśleniem dziecka z listy wychowanków przedszkola.

Termin zapłaty mija 10 dnia każdego miesiąca. W tym dniu pieniądze powinny być zaksięgowane na koncie. Proszę o zwrócenie uwagi na numer konta, na który wpłacane są pieniądze, ponieważ każde dziecko posiada odrębny rachunek bankowy.

 

Z wyrazami szacunku

Izabela Schulz
REŻIM SANITARNY – PRZYPOMNIENIEUwaga rodzice dzieci nowoprzyjętych.
Skip to content