Rada Rodziców

Przewodniczący: Krzysztof Legeżyński

Skarbnik: Katarzyna Figlarz

Sekretarz: Joanna Bartoszak

Komisja rewizyjna:  Beata Balcerowiak, Anna Piotrowska, Michał Majchrzak