REKRUTACJA 2019/2020

10 lutego, 2019

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 rozpoczyna się od 4 marca do 22 marca 2019 roku.

W tym terminie przyjmowane będą wnioski- zgłoszenia nowych dzieci.

Bardzo proszę zapoznać się z harmonogramem rekrutacji na rok 2019/2020, żeby nie przeoczyć terminów i dopełnić wszystkich formalności (w gablocie informacyjnej i w zakładce do pobrania)

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski, zatem proszę uważnie doczytać, jakie potrzebne są załączniki.

Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola „Pszczółki”, „Wędrowniczki”, „Słoneczka” również podlegają rekrutacji.

Nie wypełniają natomiast nowej karty zgłoszenia, tylko deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

W/w deklarację należy złożyć do 22 lutego 2019 roku.

Rodzicu przeczytaj :)Co w marcu?