Ubezpieczenie NNW

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, szkoła i rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy sposób procedowania  wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty.

Uwaga: informacja przygotowana na podstawie pisma MEN
nr DWKI-WPB.513.168.2019.BN
 z 1 października 2019 r. POBIERZ WYTYCZNE MEN

Proponujemy rozwiązanie zgodne z prawem, w którym Przedszkole i Rada z szacunkiem traktuje wszystkich rodziców, dając im prawo wyboru. Rekomenduje rodzicom, aby sami wybrali sobie zarówno firmę ubezpieczeniową, jak i wariant. To rodzice zdecydują – każdy indywidualnie. Wystarczy wysłać do wszystkich rodziców następującą wiadomość w e-dzienniku (warto sobie to skopiować):

Szanowni Rodzice.

W tym roku szkolnym rekomendujemy ubezpieczenie uczniów np. na platformie www.samubezpieczam.com . Samodzielnie można dokonać wyboru zarówno firmy ubezpieczeniowej, jak i odpowiedniego wariantu, oraz opłacić wybraną składkę. Można też ubezpieczyć ucznia na własną rękę w dowolnej firmie u wybranego agenta. Wszelką pomoc oraz odpowiedzi na pytania dotyczące ubezpieczenia uczniów otrzymacie Państwo u pod nr telefonu 501 436 232.

Poniżej UBEZPIECZENIE NNW ważne do 31 sierpnia 2021 r.
PZU EDUKACJA
Polisa  nr 1052753654

 

KONTAKT:

Przemysław Jakubowski

ul. Wysoka 12/17

61-810 Poznań

tel. 0 61 81 54 903

Suma ubezpieczenia: 10 000 zł +  ŚWIADCZENIA DODATKOWE

Składka : 38,91 zł

 

 

Skip to content