Jutrzejszy teatrzyk odwołany

30 stycznia, 2019

Z przyczyn leżących po stronie organizatora teatrzyk został odwołany.

W zamian za to dzieci pójdą do kina 8 lutego.

Dzień informacji dla rodzica.Uwaga! Dotyczy religii.