Ramowy rozkład dnia

 

Ramowy rozkład dnia dla dzieci trzyletnich, czteroletnich

6:00 – 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych . Prace porządkowo – gospodarcze.

8:00 – 13:00   Realizacja podstawy programowej;

8:00 – 8:30 Zabawy dowolne, zajęcia indywidualne;

8:30 – 8:45 Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu

8:45 – 9:00 Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania;

9:00 – 9:30 Śniadanie;

9:30 – 9:45 czynności porządkowe, zabiegi higieniczne, mycie zębów

9:45 – 11:45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze; zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11:45- 12:00 Czynności samoobsługowe i higieniczne,  przygotowanie do obiadu;

12:00-12:30 Obiad;

12:30- 13:00 Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych. Doskonalenie czynności samoobsługowych. Rozchodzenie się dzieci 5 godzinnych.

12:30 – 14:00 Przygotowanie do leżakowania. Doskonalenie czynności samoobsługowych. Odpoczynek na leżakach.

14:00 – 14:30 Czynności samoobsługowe, Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Przygotowanie do podwieczorku;

14:30 – 14:45 Podwieczorek;

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5 – 6 letnich

6:00-8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci w tym czytaniem, liczeniem i pisaniem. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowo – gospodarcze

8.00-13.00 Realizacja podstawy programowej

8.00-8.30 Zabawy wg zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi; Zajęcia dodatkowe (w tym religia na wniosek rodziców).

8.30-9.00 Prace porządkowe . Ćwiczenia poranne.

Przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9:30 Śniadanie – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole;

9.30 –9:45 Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, mycie zębów

9:45 – 11.45 Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu kierowane i niekierowane prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11.45-12.00 Utrwalanie nawyku prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych. Przygotowanie do obiadu.

12.00 – 12:30 Obiad .

12.30-13.00 Dyżury. Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych, praca korekcyjno – kompensacyjna i indywidualna;

13.00 Rozchodzenie się dzieci 5 godzinnych

13.00-14.00 Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym; Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

14.00.14.30 Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku

14.30-14:45. Podwieczorek.

 14:45-17:00 Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w kącikach zainteresowań. Rozchodzenie się dzieci.