RELIGIA

03 września, 2018

Zajęcia religi prowadzić będzie dla grupy „JAGÓDKI” siostra Anna Więch.

Religia : pomiedziałki i wtorki godz. 7:30-8:00

Wyjątkowo w pierwszym tygodniu września środa i czwartek godz. 7;30-8:00

Prosimy do tego dnia wypełnić zgodę 🙂 lub jej brak 🙂

Witamy w roku szkolnym 2018/2019 :)Odbiór dzieci