Rozliczenie dotacji w ramach 1% dla mojej szkoły

W RAMACH AKCJI „1% DLA MOJEJ SZKOŁY” PRZEDSZKOLE OTRZYMAŁO DOTACJĘ NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ
2935,00 zł
DOTACJA POCHODZI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W RAMACH WYKORZYSTANIA MECHANIZMU 1%.
AKCJA ZORGANIZOWANA PRZEZ STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM „PRZYJAZNA SZKOŁA”.