STRAJK NAUCZYCIELI

04 kwietnia, 2019

Szanowni Rodzice

 W związku z tym, że od poniedziałku 8.04.2019r. istnieje prawdopodobieństwo rozpoczęcia strajku, do którego przystąpienie zadeklarowali wszyscy pracownicy naszego przedszkola

Może dojść do sytuacji, że jako dyrektor nie będę miała możliwości zapewnienia wszystkim dzieciom opieki w przedszkolu.

Zwracam się do Państwa z prośbą o przewidzenie możliwości zapewnienia swojemu dziecku opieki, 

Zaistniała sytuacja pozwala jednak rodzicom uczniów w wieku do 8 roku życia skorzystać z usprawiedliwionego zwolnienia od pracy:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 20014 r. poz. 1632) – 3 pkt 3.

Na bieżąco będę Państwa informować o podejmowanych decyzjach. Prosimy o śledzenie wiadomości na naszej stronie internetowej.

Bardzo proszę o zrozumienie tej trudnej sytuacji.

Jeżeli piątkowe rozmowy strony związkowej z rządem zakończą się powodzeniem, w/w sytuację uważać się będzie za nieaktualną.

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola Nr 4

Izabela Schulz

Co w kwietniu?Z ostatniej chwili