Zapraszamy do SZKOŁY dla RODZICÓW:)

17 października, 2016

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

DLA RODZICÓW

według ogólnopolskiego programu edukacyjno-wychowawczego

 

„SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”

 

Program edukacyjno-wychowawczy skierowany jest do osób dorosłych wychowujących dzieci .

W warstwie filozoficznej odwołuje się do koncepcji wychowania personalistycznego (dialogu osób), wychowania bez porażek Thomasa Gordona i książki Adele Faber i Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”.

Celem programu jest uświadomienie rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego; ukazanie prawdy, że wychowanie powinno opierać się na jasnym i czytelnym systemie wartości; refleksja nad skutecznością określonych metod wychowawczych; zakwestionowanie niektórych mitów i stereotypów.

Warsztat pozwala poznać konkretne umiejętności takiego postępowania, aby w relacji opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku jasno i wyraźnie stawiane były oczekiwania i granice; dziecko uczyło się ponoszenia konsekwencji i odpowiedzialności za własne działania.

 

     GŁÓWNE CELE ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH:

 • kształtowanie umiejętności porozumiewania się z dzieckiem,
 • doskonalenie relacji DOROSŁY– dziecko,
 • poznanie metod skutecznego zachęcania dziecka do współpracy,
 • nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
 • uświadamianie rodzicom i wychowawcom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującej,
 • ukazanie prawdy, że skuteczne wychowanie opiera się na jasnym, czytelnym systemie wartości,
 • pogłębianie świadomości i refleksji nad skutecznością określonych metod wychowawczych,
 • poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych z dzieckiem,
 • nabycie umiejętności stosowania wzmocnień pozytywnych.

TEMATYKA: Budowanie relacji dorosły – dziecko

 • Sesja wprowadzająca– postawy rodzicielskie
 • Granice-wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • Uczucia-rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • Zachęcanie dzieci do współpracy– motywowanie dziecka do współdziałania,
 • Rozwiązywanie problemów i konfliktów- konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
 • Kary a konsekwencje– modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka,
 • Zachęcanie dziecka do samodzielności– wspieranie procesu usamodzielniania się
 • Role- uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • Pomocna pochwała i zachęta-budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka

METODY PRACY:

 • Elementy wykładu
 • Ćwiczenia
 • Burza mózgów
 • Dyskusja
 • Autorefleksja
 • Wymiana własnych doświadczeń 
 •      TERMIN uzgodniony zostanie po zgłoszeniu chętnych
 • Miejsce szkolenia – PRZEDSZKOLE nr 4
 • Czas: przewidywanych 10 spotkań ok. 2 godzinnych

Prowadząca: mgr Izabela Schulz

Zapisy u p. Marty lub p. Dyrektor

 

 

 

Zajęcia dodatkowe i kółka zainteresowańInformacja dotycząca przetwarzana danych osobowych